Kropsterapi

Voksne:
Kropsterapi er særligt velegnet for personer som har tilbagevendende fysiske og/eller psykiske symptomer på stress som følge af belastningstilstand eller traume. Det kan f. eks dreje sig om diffuse smerter, åndedrætsproblemer, anspændthed, indre uro, hovedpine, nakke og skulder smerter.

Der arbejdes med kontakt, sansning, det at mærke og føle, bevidstgøre og i talesætte, for dermed at øge kropsbevidsthed, selvindsigt og selverkendelse.

Målet er at blive i stand til at takle egen situation og handle i overensstemmelse med de ressourcer der er til rådighed og derved opnå øget livskvalitet.

Konsultationen er også for personer der ønsker er dybere kendskab til sig selv. Mennesker som oplever manglende kontakt og kendskab til egen krop, og/eller har følelsen af at krop, følelser, tanke og handling ikke hænger sammen.

I behandlingen indgår kraniosakralterapi, psykomotorisktræning og/eller SE-metoden. (Somatic Experiencing)

 En konsultation kan indeholde samtale, manuel behandling og øvelser.


Børn og forældre:

Jeg tilbyder rådgivning til forældre og behandling (KST og psykomotorisk træning) til børn som mistrives og/eller trænger til en hånd for at komme i positiv udvikling.

Karin Yl÷nen  | Tlf.: 29 79 83 84